קניין רוחני וסימני מסחר

יישום סימני מסחר והגנה עליהם

ליווי הלקוח ומתן שירותים בכלל הנושאים הקשורים ברישום סימני מסחר בישראל, ובהגנה עליהם (ליטיגציה).

בין השירותים המוענקים ללקוחות המשרד בתחום סימני המסחר:

  • חיפוש ואיתור של סימני מסחר דומים קודמים.
  • רישום סימני מסחר בישראל – שירות מלא בכל הקשור להליכי הבקשה לרישום סימן המסחר, לרבות טיפול בהתנגדויות משרדיות טרם הרישום. בנוסף, אנו מעניקים שירותי חידוש והארכת תוקף של סימני מסחר רשומים.
  • ייצוג בסכסוכים הנוגעים לסימני מסחר (ליטיגציה) – ייצוג משפטי בערכאות השונות בסכסוכים הקשורים לסימני מסחר, לרבות ייצוג בהליכי התנגדות, ובסכסוכים על סימן המסחר.
  • הגנה ואכיפת זכויות בעל סימן המסחר בבתי המשפט בישראל.
  • עסקאות בסימן מסחר – ייעוץ וייצוג בעסקאות הנוגעות לסימני מסחר, לרבות מכירת זכויות בסימן המסחר, רשיונות חלקיים, הסבת זכות בסימן מסחר ועוד.

רישום והגנה על פטנטים בישראל

ליווי הלקוח ומתן שירותים בכלל הנושאים הקשורים ברישום פטנטים בינלאומיים בישראל, בהתאם ל-PCT, וכן בהגנה על זכויות בפטנט.

  • רישום פטנטים בהתאם ל-PCT.
  • ייצוג בהליכים הנוגעים להגנה ואכיפה של הזכויות בפטנט בפני ערכאות ובתי משפט בישראל.
  • עסקאות בפטנטים – ייעוץ וייצוג בעסקאות בזכויות בפטנטים, מכירה והעברה של זכויות, מתן רשיונות לשימוש וניצול, ועוד.