רונן אדר, עו"ד

המשרד מתמחה בתחום חברות ותאגידים ודיני עבודה, מלווה ומייעץ לחברות סטארט אפ בתחילת דרכן ולחברות ותאגידים בהמשך דרכם, מספק את כל הצרכים המשפטיים השוטפים, העסקיים והאסטרטגיים של הלקוחות, ומייצג אותם בבתי המשפט השונים.

משרדנו הגיש דרישה לפיקוח על הבנקים, למחוק את נוסח תעריפון הבנק, לפיו הציג בנק הפועלים בתעריפון הבנק כי בלקיחת הלוואה לא לדיור עד 100,000 ש"ח = פטור, וכל זה בניגוד לכללי הבנקאות (שרות לקוחות)(עמלות) – 2008

בתעריפון שפרסם בנק הפועלים, לקיחת אשראי לא לדיור נכתב עד תאריך 31 במאי 2020 כדלקמן: אופן הצגה סטטוטורי לא נכון  תיאור הפעולה:                                     גובה עמלה / שעור הסכום טיפול באשראי

קרא עוד »

הליך חדלות פירעון לתאגיד

בתאריך 15/09/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: החוק). החוק יוצר מהפיכה מקיפה בתחום חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי. החוק מבטל את הוראות פקודת החברות

קרא עוד »