חשיבות עליונה להוראה ברורה של החוזה המסחרי הכתוב!

(עא 6652/19 אקספו ניהול בע”מ נ’ שהם שמיר השקעות ופיננסים בע”מ
“השופט שטיין הוסיף כי המקרה ממחיש את הצורך במתן עליונות להוראות הברורות של חוזה מסחרי כתוב על פני סיפורים המסופרים על ידי בעלי החוזה בהגעתם להתדיינות בבית משפט, כל אימת שסיפורים אלו מנוגדים לכתוב”.

 

עורך דין במיקור חוץ – הדרך היעילה ביותר!

עורך דין אין-האוס מול עורך דין באאוטסורסינג ברור למדי, כי רשתות עסקיות וארגונים גדולים מבצעים פעילויות המחייבות ייעוץ משפטי צמוד – הן נכנסות לשותפויות עסקיות ויוצאות מהן, חותמות חוזים מול לקוחות, מתקשרות בקשרים עסקיים עם לקוחות, ומשתדלות (מרביתן, לפחות) להיות בצד ה”נכון” של החוק בכל צעד ומהלך שהן עושות. הפעילות ה”משפטית” השוטפת הנדרשת לגוף עסקי,…

הלכה חדשה בשאלת אופן חישוב זכויותיו של מועסק שנקבע בדיעבד כי הוא “עובד”;

שלב ראשון: העובד צריך להוכיח כי למרות ההסכם עם המעסיק לפיו הוא עובד כעצמאי, חלים עליו המבחנים של יחסי עובד ומעסיק. שלב שני: היה ונקבע כי מתקיימים יחסי עובד ומעסיק יבוצע חישוב הזכויות באופן הבא: א) חישוב ערך השכר השכירי החלופי (שהמעסיק צריך להוכיח), כולל ערך הזכויות הסוציאליות הנגזרות משכר חלופי זה, כמקובל באותו מקום…

בדיקת נאותות ברכישה מיזוג והשקעה בחברות

בדיקת נאותות (Due Diligence) היא תהליך בו בודקים חברה או פעילות מסוימת לצורך בחינת כדאיות ההשקעה בה. לרוב, מבצעים בדיקת נאותות (Due Diligence) במטרה להקטין את הסיכון שבביצוע מהלך עסקי, כמו רכישה על ידי בירור מקיף של מצב החברה, נכסיה ופעילויותיה. תהליך בדיקת נאותות כולל בד”כ בחינה חשבונאית ומשפטית, זיהוי הזדמנויות וסיכונים עסקיים, וניתוח תחזיות…

ייצוג בעסקאות של מיזוגים ורכישות

ייצוג חברות בעסקאות מסחריות, הסכמי מכירה, רכישה והשקעה, הכולל רכישה ומכירה של תאגידים, או אחזקות בתאגידים, כולל ביצוע הליכי גילוי נאות; הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי מייסדים, מיזמים משותפים, הסכמי התאגדות, הסכמי מימון והסכמי השקעה, במסגרת השקעות פרטיות ובהנפקות לציבור

משרדנו הגיש דרישה לפיקוח על הבנקים, למחוק את נוסח תעריפון הבנק, לפיו הציג בנק הפועלים בתעריפון הבנק כי בלקיחת הלוואה לא לדיור עד 100,000 ש”ח = פטור, וכל זה בניגוד לכללי הבנקאות (שרות לקוחות)(עמלות) – 2008

בתעריפון שפרסם בנק הפועלים, לקיחת אשראי לא לדיור נכתב עד תאריך 31 במאי 2020 כדלקמן: אופן הצגה סטטוטורי לא נכון  תיאור הפעולה:                                     גובה עמלה / שעור הסכום טיפול באשראי ובביטחונות בגין הלוואות שאינן לדיור עד 100,000 ₪                   =               פטור מעל 100,000 ש”ח              =                   1%            מקסימום 15,000 ש”ח. (תצ (ת”א) 68810-01-18 נאוית אדר נ’ בנק הפועלים בע”מ – מאגר נבו…

היום שאחרי משבר הקורונה בפן המשפטי

בתקופה האחרונה הנני שומע הערכות שונות על היציאה ממשבר הקורונה ומה יקרה בעולם ביום שאחרי. אינני יכול לבשר בשורות כי קיים חוסר הוודאות ורב הנסתר על הגלוי. אנסה לנתח את מה שקורה ומה אפשרי שיקרה בעתיד: הקורנה נכנסה לחיינו כרעם ביום בהיר אחד, ללא הודעה מוקדמת ללא מודיעין מוקדם בצורה שקטה, אותה אף אחד לא…