חשיבות עליונה להוראה ברורה של החוזה המסחרי הכתוב!

(עא 6652/19 אקספו ניהול בע"מ נ' שהם שמיר השקעות ופיננסים בע"מ
"השופט שטיין הוסיף כי המקרה ממחיש את הצורך במתן עליונות להוראות הברורות של חוזה מסחרי כתוב על פני סיפורים המסופרים על ידי בעלי החוזה בהגעתם להתדיינות בבית משפט, כל אימת שסיפורים אלו מנוגדים לכתוב".