ליטיגציה אזרחית

ליטיגציה אזרחית כוללת את הטיפול בכל סכסוך מסחרי, אשר הכרעתו כרוכה בהתדיינות מול ערכאות משפטיות, טריבונלים, ועדות, גופים רגולטוריים שונים, בוררויות, גישורים וגופים מעין שיפוטיים.
ליטיגטור העוסק בליטיגציה מסחרית ניחן בהבנת:

1. המארג העסקי שהוביל למחלוקת ובקיאות באורחות ובמנגנוני המסחר החלים על המקרה שלפניו.
2. יכולות מילוליות גבוהות וכריזמה הניכרת בכשרון הופעה בפני הערכאות השיפוטיות, לצד הבנת הדינמיקה בין הצדדים להליך והגורם המכריע בו (שופט, בורר, יו"ר ועדה וכו'), יכולת אלתור וחשיבה מהירה, ומיומנויות בינאישיות
גבוהות.
3. בקיאות בדרך הטיעון המשפטי ובכללי הפרוצדורה האזרחית, לצד מומחיות בדין המהותי הרלבנטי.

עולם הליטיגציה האזרחית מקיף מערך תחומי עיסוק רחב ונפרש על פני הליכים משפטיים בפני כל הערכאות והטריבונאלים.

1. בסכסוכים עסקיים ומסחריים בין חברות וסכסוכים בין בעלי מניות ושותפים כולל בבוררויות ובהליכי גישור, עבור בתביעות בגין הפרות חוזים,
2. תביעות בתחום החוזים האחידים, חוזים בתחום הבניה, התכנון והפיקוח, חוזי ביטוח, חוזי בנקאות וחוזי מתנה,
3. טיפול במחלוקות הנוגעות למקרקעין, לדיני ההגבלים העסקיים, לעסקאות בינלאומיות ולתחום המשפט הבינלאומי-פרטי.

ליטיגציה אזרחית דורשת יכולת ליווי מקצועי של הלקוח:

1. בניית תיק הלקוח על ידי איסוף ראיות ומסמכים ותשאול העדים,
2. ניסוח רהוט ומשכנע של כתבי טענות,
3. ניהול משא ומתן, הגעה להסדר או פשרה, או ניהול התיק עד הכרעתו בערכאות כולל ערכאות ערעור.