בקשה לאישור תביעה נגזרת בטענה לכשלים בניהול עמותות המארגנות השתלמויות מקצועיות לעובדים

פ.ד: תנ"ג 12839-08-12  בקשה לאישור תביעה נגזרת בטענה לכשלים בניהול עמותות המארגנות השתלמויות מקצועיות לעובדים. במוקד הבקשה עומדת התקשרות בין העמותות לבין חברה, שבסיומה שולם לחברה סכום של כ-25 מיליון ₪. בנוגע לפרשה זו ניתנה החלטה של רשם העמותות לפיה העמותות אינן חייבות להגיש תביעות.