פיטורי אישה בהריון לאחר 4 חודשים בעבודה ללא פגיעה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה והפיטורים

הנתבעת עמדה בנטל להוכיח כי הריונה של התובעת לא היווה שיקול בהחלטה על פיטוריה וכי לא מתקיים קשר סיבתי בין ההיריון לפיטורים, וכי מדובר בפיטורי צמצום. לפיכך, נדחתה תביעת התובעת לפיצוי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ופיצוי בגין נזק ממוני; התובעת אינה זכאית לפיצוי בגין הפרת חובת השימוע, שכן נערך לה שימוע כדין; התובעת זכאית לפיצוי בגין אי מסירת טופס הודעה לעובד.