הכן ארגונך לקראת התארגנות לוועד עובדים

אך להתכונן, להכין לבצע להחזיק נכון את הארגון לקראת וועד עובדים, כדי להבין את המשמעויות המשפטיות האופרטיביות, והכלכליות לאן הארגון הולך.

מהם הגורמים להחלטה של העובדים להקים וועד:

 1. פיטורים שרירותיים
 2. קבלה לעבודה וסיומה, הליכי פיטורים.
 3. התפטרות על רקע תיסכול מתנאי העבודה הבלתי מתוגמלים
 4. מקום עבודה חדש
 5. מיקוח בניסיון להשיג תנאים יותר טובים
 6. וכמובן כוח המיקוח של העובד מוגבל כנגד המעביד על רקע הקשים בשוק העבודה
 7. ללוא תגמול הולם ושוב אתה מתפטר ומחפש עבודה במקום אחר ושוב אתה עובד חדש.
 8. וועד יבטיח לעובדים שיפור בתנאי השכר ועבודה של העובד באמצעות מו"מ עם המעסיק עד להסכם קיבוצי וועד והסכם ישנה את יחסי העבודה של העובדים ביטחון תעסוקתי זכויות משופרות והגנה מפני שרירות לב.

מהי בכלל הזכות להתארגנות. זכות ההתארגנות במקום העבודה היא בעלת מעמד של זכות יסוד במשפט הישראלי ומעוגנת בסעיף 33 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, לפיו נקבע כי לכל עובד זכות לפעול להתארגנות עובדים בוועד עובדים ובארגון עובדים. כן נקבע כי עובד לא יפוטר בשל פעילות בארגון העובדים או לטובת הקמתו של ארגון עובדים

זכות ההתארגנות מכילה בתוכה שלוש זכויות משנה:

 1. הזכות להקים ארגון עובדים ולמנות לו ועד יציג (כאשר מנגד עומדת הזכות שלא להתאגד),
 2. הזכות לנהל משא ומתן לגיבוש הסכם קיבוצי בין העובדים למעסיק,
 3. הזכות לשבות – המהווה את "נשקם" של העובדים במשא ומתן זה. למעשה, התכלית החשובה ביותר היא יצירת ההסכם הקיבוצי, מתוך הנחה שקבוצת עובדים מאורגנת תצליח לייצר לעצמה תנאים טובים יותר מאשר כל עובד בנפרד.

ניסיונו של משרד עורכי דין רונן אדר הגנה ושמירה מירבית לך הארגון בכל הקשור בהתארגנות העובדים לוועד , והמשמעויות מכך.