הטרדה מינית בעבודה

האם הערה על לבוש יפה נחשבת להטרדה מינית? האם הטרדה מינית כוללת בהגדרתה שימוש בכוח? מהו העונש על הטרדה מינית ומהן חובותיו של המעביד המיועדים למנוע הטרדה מינית במקום העבודה?
על כך ועוד ראה כתבה זו.

פרשת נשיא המדינה ושר המשפטים העלו מחדש לסדר היום הציבורי את עבירת ההטרדה המינית בדרגות חומרה שונות, ובמציאות שנכפתה עלינו מוטב יהיה אם נבחן לעומק את החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, מנקודת מבטם של מעסיקים.

האם הערה על לבוש יפה נחשבת להטרדה מינית? האם הטרדה מינית כוללת בהגדרתה שימוש בכוח? מהו העונש על הטרדה מינית ומהן חובותיו של המעביד המיועדים למנוע הטרדה מינית במקום העבודה?
מהי הטרדה מינית?
אם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה כלפי גבר או אישה.
על פי חוק, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות:
סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
לדוגמא: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים איתו יחסי מין. מעשה מגונה.
לדוגמא: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או חושף עצמו בפניה,בלא הסכמתה.
צעות חוזרות בעלות אופי מיני, תוך ניצול של יחסי מרות בעבודה (מנהל כלפי מזכירתו).
לדוגמא: למעסיק מותר לומר לעובדת "את נראית עייפה היום", אך אסור לו לומר לה "את נראית עייפה היום, מה עשית בלילה?". שריקות, קריצות, מצמוצי שפתיים, גם הן רמיזות לא ראויות. גם שיחה בעלת אופי מיני, העברת חומר פורנוגראפי באי מייל, הענקת מתנות בעלות אופי מיני, כמו הלבשה תחתונה וכן נגיעות וחיבוקים שאינם רצויים. להבדיל ממחמאה של מעסיק לעובדת בנוסח "את נראית טוב היום" וכן בהייה או מבטים חודרים לעבר מקום אינטימי בגופה של העובדת (חזה למשל), הם אינם הטרדה מינית של ממש, בעיקר מפני שקיים קושי מעשי להוכיח אותם בבית משפט.
התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, תוך ניצול של יחסי מרות בעבודה.
לדוגמא: התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם.
התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם.
"כשאת אומרת לא למה את מתכוונת"?
החידוש האמיתי שניתן לראות בחוק ההטרדה מינית הוא בהיעדר הצורך מצד המוטרד להגיד "לא" ולהביע התנגדות לעצם ההטרדה, כאשר ההטרדה מתרחשת במסגרת יחסי מרות. יחסים אלה מתקיימים בד"כ בין מעביד ועובד, בין מורה או מרצה לבין תלמידים וכן מטפל למטופל.
התלות שנוצרה כתוצאה מיחסי המרות והחשש מפני בעל המרות (מפיטורין), הם שהביאו להיעדר הצורך בהבעת התנגדות או הבהרת חוסר רצון לשיתוף פעולה במקרים אלו.
לדוגמא: הטרדה מינית תתקיים אף בנסיבות בהם העובדת נעתרה להצעה המינית של מעסיקה ואף קיימה עמו בהסכמה יחסי מין מלאים. יום למחרת לעומת זאת היא סירבה להצעה דומה של מעסיקה שחזר והציע בשנית אל אף שסורב בפעם הראשונה. ההצעה השנייה על פי חוק נחשבת כבר להטרדה מינית. החשש מפני איבוד המשרה או פיטורין על רקע הסירוב הכפול לקיים יחסי מין, יוצרים את יחסי התלות ההכרחיים והיעדר היכולת הממשית לסרב להצעה שיום קודם לכן קוימה בהסכמה. הם המהווים את היסודות הדרושים לקיום העבירה של הטרדה מינית מצד המעסיק. במילים אחרות, גם קשר שהחל מתוך רצון והסכמה, עשוי לעלות על שרטון ובמצב כזה קיים חשש להתנכלות לצד המוכפף (לעובדת).
חובותיו של מעביד
בנוסף לאחריות הפרט להתנהגותו, מגדיר החוק למניעת הטרדה מינית במפורש את חובותיו של המעביד הנוגעות למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. החוק מחייב מעביד שמעסיק למעלה מ- 25 עובדים לתלות במקום ברור את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית (תקנון).
מעביד שלא יתלה תקנון למניעת הטרדה מינית, ייקנס, וכן ייקנס על כל שבוע נוסף שיעבור ובו לא תלה את התקנון. בכל מקרה, מעביד המעסיק פחות מ- 25 עובדים, יעמיד לעיון עובדיו את הוראות החוק והתקנות וכן ימסור להם על פי בקשה את העתקם.
ראוי לציין כי על מעסיק עובדים באמצעות קבלן כוח אדם הדין הוא שווה.משמע שחלים עליו אותן חובות כשם שחלים על מעסיק רגיל.
מובהר, כי אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית, פתוחות לפניו 3 אפשרויות על פי חוק:
להגיש תלונה במקום העבודה – או אז מחויב המעביד לבצע בירור בו ישמע את המתלונן, הנידון ועדים אם ישנם.בירור התלונה יעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של הנוגעים בדבר כולל הגנה על המתלונן עצמו.לבסוף בתוך כך עליו להחליט בהחלטה מנומקת בכתב את החלטתו אשר תימסר לצדדים ( כמובן שהעניין רלוונטי כל עוד לא מדובר במעביד עצמו).
הליך פלילי בו הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה, אשר תזמן את המעביד לחקירה.בסופה של חקירה יכול ויוגש כתב אישום בגין עבירה פלילית על הטרדה מינית שדינה עד שנתיים מאסר.
הליך אזרחי בו הנפגע יכול להגיש בתוך 3 שנים מיום שנוצרה העילה תביעה בבית משפט על סך 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.