הסכמי העברת מניות בחברה

הסכמי העברת מניות בחברה – דברים שחשוב לדעת

העברת מניות בחברה היא הליך בו מניות עוברות בין בעל מניות אחד לבעל מניות אחר בחברה, או מחברה לבעל מניות, כאשר המקבל עשוי או לא להחזיק זה מכבר מניות של אותה החברה. מדובר בהליך הכולל אישור החלטה מטעם החברה וחתימה של הדירקטוריון, וניתן לבצעה מול רשם החברות באופן מקוון. מלבד זאת, עבור כל הליך מסוג זה יש לכתוב הסכמי העברת מניות בחברה, המסדירים את התנאים להעברת הבעלות על המניות.

 

מהם הסעיפים העיקריים בהסכם העברת מניות?

הסכם העברת מניות עשוי לכלול קשת רחבה של סעיפים, הניתנים להתאמה אישית באמצעות עורך דין מסחרי בעל ניסיון רב בתחום. בשורות הבאות יובאו דוגמאות למספר סעיפים מרכזיים המופיעים בהסכמים אלו.

 1. פרטי הצדדים:
 • שם מלא: יש לציין את השם המלא והרשמי של המוכר ושל הקונה.
 • מספר ת.ז.: יש לציין את מספר ת.ז. של המוכר ושל הקונה.
 • כתובת: יש לציין את הכתובת הרשומה של המוכר ושל הקונה.
 • פרטי התקשרות: יש לציין פרטי התקשרות של המוכר ושל הקונה, כגון מספר טלפון וכתובת דוא"ל.
 1. תיאור המניות:
 • מספר המניות: יש לציין את מספר המניות המועברות במסגרת העסקה.
 • סוג המניות: יש לציין את סוג המניות המועברות, כגון מניות רגילות, מניות בכורה או מניות יסוד.
 • ערך נקוב: יש לציין את הערך הנקוב של כל מניה.
 • זכויות: יש לציין את הזכויות הנקנות עם רכישת המניות, כגון זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנדים וזכות להשתתפות בפירוק החברה.
 1. התמורה:
 • סכום: יש לציין את סכום הכסף או הנכסים האחרים שהרוכש ישלם עבור המניות.
 • תנאי תשלום: יש לציין את תנאי התשלום עבור המניות, כגון תשלום במזומן, תשלום בהמחאה או תשלום בהעברה בנקאית.
 • מועד תשלום: יש לציין את מועד התשלום עבור המניות.
 • תנאי אשראי: אם קיימים תנאי אשראי, יש לציין אותם בפירוט, כגון גובה הריבית, מועדי התשלום וערבויות.
 1. הצהרות והתחייבויות:
 • הצהרות: הצדדים יצהירו על מצבן של המניות והחברה, כגון היעדר חובות, היעדר תביעות משפטיות והיעדר שעבודים.
 • התחייבויות: הצדדים יתחייבו לפעול באופן הוגן ותם לב במהלך העסקה ולספק את כל המידע הנדרש.
 1. סעיפים נוספים:
 • סעיף סודיות: סעיף זה יבטיח ששני הצדדים ישמרו על סודיות כל המידע שהוחלף ביניהם במהלך העסקה.
 • סעיף שיפוט וסמכות: סעיף זה יקבע באיזה בית משפט יתבררו סכסוכים הנובעים מההסכם.
 • סעיף פיצויים: סעיף זה יקבע את הפיצויים שיש לשלם במקרה של הפרת ההסכם על ידי אחד הצדדים.

הסכמי העברת מניות בחברה

מהי חשיבותו של הסכם העברת מניות?

הסכם העברת מניות הוא מסמך חשוב המגן על האינטרסים של שני הצדדים לעסקה. הוא מבטיח שהעסקה תתבצע בצורה מסודרת ותקפה מבחינה משפטית, ומגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים.

מצד המוכר, ההסכם מבטיח את קבלת התמורה עבור המניות המועברות, מגדיר את תנאי העסקה, כגון מועד התשלום ואופן העברת המניות, ומסייע במניעת סכסוכים עתידיים. מצד הרוכש, ההסכם מבטיח את קבלת הבעלות במניות המועברות, מגדיר את זכויותיו וחובותיו כבעל מניות חדש, ושוב – מסייע במניעת סכסוכים עתידיים.

אם כן, הסכם העברת מניות מספק ודאות משפטית לשני הצדדים לעסקה. הוא מגדיר את תנאי העסקה באופן ברור וחד-משמעי, ומסייע במניעת אי הבנות וסכסוכים עתידיים. בתוך כך, ההסכם מגן על האינטרסים של שני הצדדים לעסקה, כלומר מבטיח שהמוכר יקבל את התמורה עבור המניות המועברות, ושהרוכש יקבל את הבעלות במניות המועברות.

מעבר לכך, הסכם העברת מניות מקל על תהליך העסקה. הוא מספק מסגרת ברורה להעברת המניות, ומגדיר את כל הצעדים הנדרשים לצורך השלמת העסקה. כמו כן, הסכם העברת מניות מחייב את שני הצדדים לגלות נאות זה לזה, דבר המבטיח שהעסקה תתבצע באופן הוגן ושקוף.

חשיבות ההיוועצות עם עורך דין לפני חתימה על הסכם העברת מניות

במידה ומעוניינים לבצע העברת מניות בחברה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מסחרי בעל ניסיון רב לצורך עריכת ההסכם, ובוודאי לפני חתימה על הסכם העברת מניות. בראש ובראשונה, עורך הדין יוכל לבחון את ההסכם ולוודא שהוא מגן על האינטרסים שלכם. במידת הצורך, ביכולתו להוסיף דגשים וסעיפים המחזקים את התוקף המשפטי של העסקה, מונעים בעיות וסכסוכים בעתיד, ומבטיחים בצורה הטובה ביותר את זכויותיכם.

בכל מקרה, חשוב לוודא שההסכם ערוך בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999, וכאמור, לערוך את ההסכם באמצעות עורך דין המקובל על שני הצדדים, או שני עורכי דין המייצגים כל אחד מהצדדים.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג וליווי חברות, אנשי עסקים ובעלי מניות, לרבות בכל הקשור לחוזים והסכמים. על לקוחות משרדנו נמנים חברות תעשייתיות, חברות גלובאליות, אנשי עסקים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות מובילות, כגון בתחום הרפואה, האנרגיה, בנקאות, קרנות הון סיכון, טכנולוגיה והייטק, נדל"ן ועוד.

לפרטים נוספים ולסיוע בעריכת הסכם העברת מניות בחברה, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 03-9702992.