הלכה, אחריות נושא משרה בתאגיד

 דיני תאידים: הלכה, אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 425 לחוק העונשין, תשל”ז-1977, מחיל עצמו על “עובד אחר של תאגיד”. ניתן ללמוד, כי התכלית היא “לכידה” בגדרי העבירה של כל המועל באמון התאגיד במילוי תפקידו, יהא בכיר או זוטר, ודומה שהדבר משליך על פרשנות “מנהל” ככולל דירקטור, המהווה דמות מרכזית ביותר בחברה; הוא אחראי על התוויית…