הלכה חדשה בשאלת אופן חישוב זכויותיו של מועסק שנקבע בדיעבד כי הוא “עובד”;

שלב ראשון: העובד צריך להוכיח כי למרות ההסכם עם המעסיק לפיו הוא עובד כעצמאי, חלים עליו המבחנים של יחסי עובד ומעסיק. שלב שני: היה ונקבע כי מתקיימים יחסי עובד ומעסיק יבוצע חישוב הזכויות באופן הבא: א) חישוב ערך השכר השכירי החלופי (שהמעסיק צריך להוכיח), כולל ערך הזכויות הסוציאליות הנגזרות משכר חלופי זה, כמקובל באותו מקום…

לפרטים נוספים

ייצוג חברה בתביעה של 22 עובדים תנאים סוציאליים

רונן אדר ושות’, עורכי דין,

ייצג חב’ ייצרנית ממעלה אפרים בתביעה מול 22 עובדים בסכום של  מאות אלפי שקלים על אי תשלום תגמולים,

בית הדין פסק שלא הוכח אי תשלום תגמולים , ופסק לטובת הנתבעת ובנוסף גם הוצאות בית משפט על התובעים.  

הכן ארגונך לקראת התארגנות לוועד עובדים

אך להתכונן, להכין לבצע להחזיק נכון את הארגון לקראת וועד עובדים, כדי להבין את המשמעויות המשפטיות האופרטיביות, והכלכליות לאן הארגון הולך. מהם הגורמים להחלטה של העובדים להקים וועד: פיטורים שרירותיים קבלה לעבודה וסיומה, הליכי פיטורים. התפטרות על רקע תיסכול מתנאי העבודה הבלתי מתוגמלים מקום עבודה חדש מיקוח בניסיון להשיג תנאים יותר טובים וכמובן כוח המיקוח…

לפרטים נוספים

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק עוולות מסחריות

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק עוולות מסחריות, וכן דחה תביעה לפיצוי בגין הפרת חוזה ושידול עובדים והפסדי רווחים. יחד עם זאת, בית הדין קיבל באופן חלקי את התביעה לפיצוי בשל חוסר תום לב, וקבע כי הנתבע ישלם לתובעת בגין רכיב זה סך של 10,000 ₪. הנתבע עבד בשירות…

לפרטים נוספים

הגנה על המעסיקים בתחום דיני עבודה – יש דבר כזה!

הגנה על המעסיקים בתחום דיני עבודה – יש דבר כזה! כתב: עורך דין רונן אדר מומחה בדיני עבודה בשנים האחרונות חלה מגמה של שינוי גישה של שופטי בית הדין לדיני עבודה לגבי הסכמי עבודה שכלולים בהם  סעיפים שבאים להגן על המעסיק. מכירים את הסיטואציה שמגייסים עובד/ת, מכשירים אותו, מלמדים אותו, חושפים בפניו רעיונות וכלים מקצועיים שכולם…

לפרטים נוספים

הטרדה מינית בעבודה

האם הערה על לבוש יפה נחשבת להטרדה מינית? האם הטרדה מינית כוללת בהגדרתה שימוש בכוח? מהו העונש על הטרדה מינית ומהן חובותיו של המעביד המיועדים למנוע הטרדה מינית במקום העבודה? על כך ועוד ראה כתבה זו. פרשת נשיא המדינה ושר המשפטים העלו מחדש לסדר היום הציבורי את עבירת ההטרדה המינית בדרגות חומרה שונות, ובמציאות שנכפתה…

לפרטים נוספים

תאונת עבודה

תאונת עבודה – הגדרה סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) מגדיר תאונת עבודה כתאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעביד או מטעמו. סעיף 80 לחוק קובע כי יראו תאונה כתאונת עבודה אם “ארעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח ממעונו או מהמקום בו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה…

לפרטים נוספים

מידע למעסיק שאלות ותשובות

שאלות ותשובות למעסיקים: כללי 1.       פתחתי עסק חדש. מה עליי לפרסם לידיעת העובדים על פי החוק? עליך לתלות תמצית נוסח חוק הטרדה מינית ונוסח הודעת חוק שכר מינימום. 2.       האם אני מחויב לנהל רישום שעות עבודה לכל העובדים שלי? כן.לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר. חוק שכר המינימום 1.       מה מותר למעסיק לנכות מהשכר? חוק…

לפרטים נוספים

אופציה לעובדים, מנקודת מבט המעביד

האם כדאי למעסיקים להעניק לעובדיהם הבכירים תגמול בדרך של מתן אופציות על מניות, ומהי המשמעות של השימוש בתגמול מסוג זה? יתרונות הענקת אופציה: הקצאת אופציות מושכלת לעובדים יוצרת בקרבם זהות אינטרסים עם החברה, ביטחון בחברה חלק מהצלחתה יציבות במקום העבודה וצמצום התנהגות לא אתית שקט תעשייתי במסגרת תהליכי הפרטה או מיזוג בן חברות כאלטרנטיבה לתזרימי…

לפרטים נוספים