ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

הדרך שלך להבטיח מי יטפל בך וכיצד ינוהלו חייך, רכושך ובריאותך

העתיד שלך בידיים שלך!

ייפוי כוח מתמשך הוא הליך משפטי שמאפשר לכל אדם כשיר מעל גיל 18 לבחור מי יהיו האנשים שיטפלו בו ובענייניו.

ממש את זכותך ובחר כבר היום את האנשים שאתה סומך עליהם לנהל את ענייניך ולקבל החלטות עבורך: בני זוג, ילדים, אחים, חברים, הורים, ועוד.

הסדרת ייפוי כוח מתמשך היא חובה לכל אדם המעוניין בשלוות נפש ואיכות חיים בשנות הזיקנה או במקרים בהם יהפוך לסיעודי (עקב מחלה או תאונה) ולא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו.

זהו כלי תכנוני בו האדם הממנה מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו ובאיזה אופן ינוהלו ענייניו.

 

אדם, בעצם עוד בהיותו צלול, יחליט על זהות מיופה הכוח מטעמו שינהל את ענייניו לרבות מי יהיו המחליפים של מיופה הכוח במידה ומיופה הכוח שמונה לא יהיה גם הוא כשיר לנהל את ענייניו של האדם.

העניינים שבסמכות מיופה הכוח הם:

  1. רכוש (חשבונות בנק ניהול נכסים)
  2. עניינים אישיים ( מגורים תעסוקה)
  3. עניינים רפואיים

העניינים יכולים להיות כולם או בחלקם.

האדם יכול לקבוע מתי יכנס לתוקף ייפוי הכוח, התנאים לפקיעתו של ייפוי הכוח.

היתרונות של ייפוי כוח מתמשך:

  1. הסכמה חופשית ומרצון של האדם הממונה
  2. מטרה תכנון עתידי ומניעת הסללה לאפוטרופוס ( המדינה) , והכוונה למי שמאמינים בו/ה שינהלו את עתידו של הממנה.
  3. דגש על כיבוד רצונו של האדם הממנה.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך ולהיחתם רק על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשכים.

עורך דין רונן אדר מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ובעל ניסיון, ישמח ללוות אתכם בתהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך, במלוא ההבנה והרגישות הנדרשת.

יפוי כוח מתמשך