האפשרויות של "הספק" להציל מפני מצב של חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון של תאגיד, הוא פגיעה קשה במספר גורמים הסובבים את התאגיד, הן בתוכו והן מחוצה לו. לדוגמא: עובדי החברה שיום בהיר מאבדים את פרנסתם, את הזכויות הסוציאליות ועוד, בעלי עניין בתאגיד אשר השקיעו כספים בתאגיד ובעקבות המצב אינם בטוחים בהשקעתם, ספקים אשר התאגיד חייב להם כסף ואינם יודעים מה יעלה בגורלו, בנקים שנתנו אשראי לתאגיד ולא יודעים מה יעלה בגורלו.
מהו הליך חדלות פירעון של תאגיד ככתוב בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018
סעיף 2" חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

תוצאותיו של הליך חדלות פירעון ברוב המקרים אצל תאגידים, הוא פירוק החברה וחלוקת הנכסים לידי הנושים לפי מדרג של זכויות הנושים.

תחילתו של הליך חדלות פירעון של תאגיד הוא הליך ארוך אשר לא מתחיל ביום אחד ומסתיים ביום שלמחרת, כך שגורם הקשור באיזשהו אופן לתאגיד שממנו הוא יכול להיפגע, יכול להימנע או להיפגע פחות במידה ומבצע את הפעולות הנכונות הנדרשות לפני ובמהלך ההתקשרות עם התאגיד אשר נכנס לחדלות פירעון.

כדי לא להגיע למצב בו "הספק" נשאב למשמעויות של חדלות פירעון של הלקוח שלו, ישנם מספר מהלכים אשר ניתן לעשות כדי למזער את הפגיעה בו ולהציל את הנכסים ו/או הכספים שהושקעו או ניתנו לאותו תאגיד במהלך התקופה עד למצבה כיום.

המאמר הזה עוסק ביחסים בין "ספק" ללקוח  כגון: ספק מוצרים, ספק עובדים, יצרנים לתאגיד, בעלי נכסים בו התאגיד משכיר את נכסיו, כלומר, הסביבה התומכת את תפעולו של התאגיד ובלעדיהם התאגיד לא יכול לקיים את מטרותיו העסקיות.

האפשריות  העומדות בפני "הספק" הן רבות ומגוונות כדי למזער משמעותית את הנזקים העתידיים של "הספק". להלן מספר פעולות שמומלץ לפעול על מנת למנוע או למזער פגיעה אפשרית של הלקוח ב"ספק":

עוד בתחילת ההתקשרות עם הלקוח הפוטנציאלי יש לבצע מספר בדיקות היכולות לשפוך אור על הערכת סיכון ההתקשרות עם אותו לקוח פוטנציאלי, קווי אשראי שלו באיזה תחום עוסק הלקוח האם התחום הוא ברמת סיכון גבוהה או נמוכה, בדיקת בעלי העניין ועוד..

לאחר הבדיקות הראשוניות של אותו לקוח פוטנציאלי, יש לגבש אסטרטגית מכירה ובה לאגן את כל הנקודות החלשות ולהתחשב בהן בעת גיבוש המכירה ובנית תמהיל נכון והגנות לעתיד בהסכם ההתקשרות בין הצדדים ושמירה על "הספק".

 

 

את הכתבה כתב עו"ד רונן אדר בעל ניסיון רב בליווי וייצוג חברות משלב כתיבת הסכם המכר עד לחתימתו, וליווי וייצוג חברות בבתי משפט בעניין תביעות חוב חברות בחדלות פירעון.

הכתבה הבאה תעסוק כיצד תאגיד מתמודד מחד עם חובות של לקוחותיו בהליך חדלות פירעון ומאידך החייבת מגישה ומתמודדת עם בקשה לצו פתיחת הליכים וקבלתו.