הרמת מסך בעל מניות

מידע על הרמת מסך בעל מניות

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת קובע שחברה היא ישות משפטית עצמאית, נפרדת מבעלי מניותיה. משמעות הדבר היא שחובותיה ונכסיה של החברה שייכים לה בלבד, ובעלי המניות אינם אחראים באופן אישי לחובות אלו. עם זאת, במקרים מסוימים בית המשפט עשוי "להרים את מסך ההתאגדות" המפריד בין החברה לבעלי מניותיה העיקריים, ולקבוע שבעלי המניות יהיו אחראים באופן אישי לחובותיה של החברה.

 

מדוע נעשה שימוש בהפרדה של מסך התאגדות?

מסך התאגדות עוסק בהפרדה משפטית בין חברה לבעלי מניותיה. השימוש בהפרדה זו נעשה ממספר סיבות עיקריות:

 • הגנה על בעלי המניות: מסך ההתאגדות מגן על בעלי המניות מפני אחריות אישית לחובותיה של החברה. משמעות הדבר היא שגם אם החברה נקלעת לקשיים פיננסיים, בעלי המניות לא יאבדו את נכסיהם האישיים.
 • עידוד השקעות: מסך ההתאגדות מעודד השקעות ויזמות עסקית. משקיעים פוטנציאליים יודעים שגם אם החברה תיכשל, הם לא יאבדו את כל כספם.
 • גמישות ניהולית: מסך ההתאגדות נותן לבעלי המניות ולמנהלי החברה גמישות רבה יותר בניהול עסקיהם. הם יכולים לקחת סיכונים עסקיים מבלי לחשוש לפגוע בנכסיהם האישיים.

מתי בית המשפט ירים את מסך ההתאגדות?

החלטת בית משפט על הרמת מסך בעל מניות מתקיימת במקרים חריגים, כאשר קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. להלן מספר דוגמאות למקרים בהם בית המשפט עשוי להרים את מסך ההתאגדות:

 • שימוש לרעה במסך ההתאגדות: כאשר בעלי רוב המניות עושים שימוש בחברה לצורך ביצוע מעשי מרמה, הונאה או עוולה, בית המשפט עשוי לקבוע שהם יהיו אחראים באופן אישי לנזקים שנגרמו כתוצאה מכך.
 • חוסר תום לב: כאשר בעלי המניות פועלים בחוסר תום לב וגורמים נזק לנושים או לצדדים שלישיים אחרים. במקרים אלו בית המשפט עשוי לקבוע שהם יהיו אחראים באופן אישי לנזקים שנגרמו.
 • מיזוג וקליטת חברות: במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי לקבוע שבעלי המניות של חברה שנקלטה על ידי חברה אחרת יהיו אחראים באופן אישי לחובותיה של החברה הנרכשת.
 • חברה חדלת פירעון: כאשר חברה חדלת פירעון ואין לה נכסים מספיקים כדי לפרוע את חובותיה, בית המשפט עשוי לקבוע שבעלי המניות יהיו אחראים באופן אישי לחלק מהחובות הללו.

הרמת מסך חברה בגין חדלת פירעון

אחת הסיבות שבגינה בית משפט יכול לקבוע על הרמת מסך הינה חדלת פרעון, כאשר לחברה אין נכסים מספיקים כדי לפרוע את חובותיה לנושים. במקרים כאלה, בית המשפט עשוי לשקול להרים את מסך ההתאגדות ולקבוע שבעלי המניות של החברה יהיו אחראים באופן אישי לחלק מהחובות הללו.

בית המשפט עשוי להרים את מסך ההתאגדות של חברה חדלת פירעון עקב שימוש לרעה במסך ההתאגדות, למשל אם בעלי המניות העבירו נכסים מהחברה לעצמם לפני שהחברה הגיעה לחדלות פירעון, לכן בית המשפט עשוי לקבוע שהם יהיו אחראים אישית לחובות החברה. כמו כן, הרמת מסך יכולה להיות עקב פעולה שאינה בתום לב, למשל אם בעלי המניות המשיכו לנהל את החברה תוך ידיעה שהיא חדלת פירעון, דבר שגרם להגדלת החובות.

הרמת מסך בגין חדלות פרעון יכולה להיות גם כאשר בעלי המניות מימנו את פעילות החברה באמצעות הלוואות גדולות מבלי להזרים לה הון מספיק. זהו מצב המכונה מימון דק שעלול להוביל לכך שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ותגיע לחדלות פירעון, תוך גרימת נזק לנושים. במקרים אלו בית המשפט עשוי לקבוע שהם יהיו אחראים באופן אישי לחובות החברה.

גם במקרים בהם בעלי המניות או מנהלי החברה פעלו ברשלנות וגרמו לחברה לחדלות פירעון, בית המשפט עשוי לקבוע שהם יהיו אחראים באופן אישי לחלק מהחובות. לדוגמה, אם מנהלי החברה קיבלו החלטות עסקיות שגויות שהובילו להפסדים גדולים, בית המשפט עשוי לקבוע שהם יהיו אחראים אישית לחובות שנגרמו כתוצאה מכך.

הרמת מסך בעל מניות

מהן ההשלכות של הרמת מסך?

כאשר בית המשפט מרים את מסך ההתאגדות, משמעות הדבר היא שבעלי המניות יהיו אחראים באופן אישי לחובותיה של החברה. דבר זה עשוי להוביל לכך שנושים של החברה יוכלו לתבוע את בעלי המניות ישירות על מנת לפרוע את חובותיהם. בנוסף, בעלי המניות עלולים להיות חשופים לתביעות משפטיות מצד צדדים אחרים שנגרם להם נזק כתוצאה מפעילותה של החברה.

יש לשוב ולציין כי הרמת מסך בעל מניות הינו צעד חריג שבית המשפט ינקוט בו רק במקרים חריגים. הקביעה אם להרים את מסך ההתאגדות היא שאלה משפטית מורכבת, וכל מקרה ייבחן לגופו. ובכל מקרה, אם אתם חוששים שבעלי המניות של חברה עושים שימוש לרעה במסך ההתאגדות, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חברות על מנת לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בנושא.

הרמת מסך חברה: כיצד עורך דין יכול לסייע לכם?

בהיות הרמת מסך הליך משפטי מורכב ורגיש, חשוב לבצעו עם סיוע של עו"ד דיני חברות שיש לו ניסיון מעשי רב בתחום. הסיוע עורך הדין יכול להיות לטובת בעלי המניות או לטובת הנושים. עבור הנושים, עורך דין יכול לסייע בהיבטים הבאים:

 • ייעוץ משפטי: עורך דין המתמחה בדיני חברות יוכל לנתח את המקרה שלכם ולייעץ לכם האם קיימות עילות להרים את מסך ההתאגדות.
 • ייצוג בבית משפט: במידה והוחלט לפנות לבית המשפט, עורך הדין ייצג אתכם בבית המשפט וינהל את ההליך המשפטי בשמכם.
 • איסוף ראיות: עורך הדין יסייע לכם לאסוף ראיות התומכות בטענתכם שבעלי המניות עושים שימוש לרעה במסך ההתאגדות.
 • ניהול משא ומתן: במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה ניתן להגיע להסכם פשרה עם בעלי המניות של החברה, ללא צורך בהליך משפטי ממושך.
 • הגנה על זכויותיכם: עורך הדין יגן על זכויותיכם לאורך כל ההליך ויוודא שאתם מקבלים יחס הוגן בבית המשפט.

לשירותי עורך דין במקרים של הרמת מסך בעל מניות, לקביעת פגישה ולקבלת עוד מידע בנושא, צרו קשר עם משרד עו"ד רונן אדר בטלפון 03-9702992.