משרדנו הגיש דרישה לפיקוח על הבנקים, למחוק את נוסח תעריפון הבנק, לפיו הציג בנק הפועלים בתעריפון הבנק כי בלקיחת הלוואה לא לדיור עד 100,000 ש"ח = פטור, וכל זה בניגוד לכללי הבנקאות (שרות לקוחות)(עמלות) – 2008

בתעריפון שפרסם בנק הפועלים, לקיחת אשראי לא לדיור נכתב עד תאריך 31 במאי 2020 כדלקמן: אופן הצגה סטטוטורי לא נכון  תיאור הפעולה:                                     גובה עמלה / שעור הסכום טיפול באשראי ובביטחונות בגין הלוואות שאינן לדיור עד 100,000 ₪                   =               פטור מעל 100,000 ש"ח              =                   1%            מקסימום 15,000 ש"ח. (תצ (ת"א) 68810-01-18 נאוית אדר נ' בנק הפועלים בע"מ – מאגר נבו…

ליטיגציה אזרחית

ליטיגציה אזרחית כוללת את הטיפול בכל סכסוך מסחרי, אשר הכרעתו כרוכה בהתדיינות מול ערכאות משפטיות, טריבונלים, ועדות, גופים רגולטוריים שונים, בוררויות, גישורים וגופים מעין שיפוטיים. ליטיגטור העוסק בליטיגציה מסחרית ניחן בהבנת: 1. המארג העסקי שהוביל למחלוקת ובקיאות באורחות ובמנגנוני המסחר החלים על המקרה שלפניו. 2. יכולות מילוליות גבוהות וכריזמה הניכרת בכשרון הופעה בפני הערכאות השיפוטיות, לצד…

באיזה מסלול לבחור בהקמת חברה

פעמים רבות מגיעים אלי בעלי חברות ומתייעצים איתי, / פורסם באתר NRG מחלקה משפטית "מהי הדרך הטובה ביותר לצאת מהפלונטר העסקי כלכלי שאני נמצא בו"? במאמר זה אנסה על קצה המזלג, להעביר לכם את המהלכים שכדאי לעשות לפני שמגיעים לפלונטר העסקי כלכלי ומהם הכלים או המהלכים שיאפשרו לך בעל החברה לצאת לדרך חדשה טובה יותר.…

הסדר חוב

הסדר בין אדם פרטי לחברה בע"מ? בין אם מדובר באדם פרטי ובין אם מדובר בחברה עסקית, על מנת לטפל בחובות באופן אחראי ניתן להיעזר בהליך המכונה הסדר חובות על מנת למנוע את המפגש הלא נעים עם אנשי ההוצאה לפועל. החובות הקיימים יכולים להיות במסגרת חובות אישיים של אדם או במסגרת חוב של חברה עסקית, אך…

הסדר חוב – מה זה ואיך זה עובד?

הסדר בין אדם פרטי לחברה בע"מ? בין אם מדובר באדם פרטי ובין אם מדובר בחברה עסקית, על מנת לטפל בחובות באופן אחראי ניתן להיעזר בהליך המכונה הסדר חובות על מנת למנוע את המפגש הלא נעים עם אנשי ההוצאה לפועל. החובות הקיימים יכולים להיות במסגרת חובות אישיים של אדם או במסגרת חוב של חברה עסקית, אך…

חדל פירעון

משמעות המשמעות הפשוטה של "חדלת פירעון", שבוא אישיות משפטית אינה יכולה לפרוע את חובותיה לנושיה, מצב כלכלי עובדתי שהחייב נמצא בו, לנושים שונים. שני מבחנים להגדרת "חדלות פירעון" 1. מבחן המאזני: בחינה והשוואה כספית בין שווי נכסי החייב מזה ושווי התחייבויותיו מזה, המבחן המאזני בוחן למעשה אם הערך הונו העצמי של החייב הוא חיובי או…

הלכה, אחריות נושא משרה בתאגיד

 דיני תאידים: הלכה, אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 425 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, מחיל עצמו על "עובד אחר של תאגיד". ניתן ללמוד, כי התכלית היא "לכידה" בגדרי העבירה של כל המועל באמון התאגיד במילוי תפקידו, יהא בכיר או זוטר, ודומה שהדבר משליך על פרשנות "מנהל" ככולל דירקטור, המהווה דמות מרכזית ביותר בחברה; הוא אחראי על התוויית…